Dinamització
Un “menú desgustació” per obrir la gana

A Simbòlic més enllà dels continguts, de la creativitat o de l’estètica, creiem en els projectes que tenen la voluntat d’interrelacionar un territori, que generen sinergies entre els seus habitants, els seus artesans, les seves empreses i institucions.

Per això, ens agrada fer voltar a la gent, generar propostes de descoberta, iniciatives que afavoreixin el consum local, experiències úniques i personals que serveixin de reclam per a nous visitants

Projectes de turisme vivencial / Centre de recepció de visitants
Centres d’interpretació / Museografia / Exposicions /...

Ecomuseu dels Pastors

Centre d’interpretació

Centre de recepció turístic

Centre d’interpretació

Centre d’interpretació

Exposició itinerant

Exposició itinerant

Els Xucladors de sang

Turisme vivencial

Exposició itinerant

Exposició temporal

Oficines de turisme

Exposició temporal

Exposició temporal