Projects / Dinamització

Punts d’Informació Tarragona Turisme

Tarragona Turisme

Client
Patronat de Turisme de Tarragona

Senyalització
Rotulació

Disseny exterior de les oficines de turisme de la ciutat de Tarragona. A banda de ser un reclam evident perquè qualsevol persona pugui identificar fàcilment aquest punt d’informació, a més, s’intenta incentivar la visita de la ciutat utilitzant fotografies espectaculars dels seus diversos aspectes més rellevants (patrimoni, espais naturals, festes populars...).

Ecomuseu dels Pastors

Centre d’interpretació

Centre de recepció turístic

Centre d’interpretació

Centre d’interpretació

Exposició itinerant

Exposició itinerant

Els Xucladors de sang

Turisme vivencial

Exposició itinerant

Exposició temporal

Oficines de turisme

Exposició temporal

Exposició temporal